Skuteczność działania
udokumentowana badaniami

O skuteczności systemów bezpieczeństwa mikrobiologicznego
z technologią ActivePure® RCI świadczą liczne badania
potwierdzone dokumentami

Urządzenie Medical Guardian posiada
Certyfikat Medyczny FDA klasy II

Redukcja drobnoustrojów w powietrzu

Skuteczność działania technologii ActivePure® RCI została potwierdzona zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i w warunkach rzeczywistych. Stopień redukcji wirusów i bakterii w powietrzu przy użyciu technologii ActivePure® RCI.

Stopień redukcji drobnoustrojów w powietrzu

przy użyciu technologii ActivePure®RCI

Podsumowanie wyników badań
Rodzaj drobnoustrojuStopień redukcji
Wirus MS299,99%
Wirus Phi-X4799,99%
Klebsiella pneumoniae100,00%
Enterococcus faecalis99,99%
Enterococcus faecalis VRE90,05%
Escherichia coli
100,00%
Staphylococcus epidermidis100,00%
Candida albicans100,00%
Aspergillus niger99,99%
Legionella pneumophila100,00%

Redukcja drobnoustrojów na powierzchniach

W miejscach stałego lub tymczasowego pobytu ludzi, redukcja drobnoustrojów z powierzchni i materiałów jest równie ważna jak czystość mikrobiologiczna powietrza. Skuteczność działania technologii ActivePure® RCI na powierzchnie przedstawiają poniższe dane.

Stopień redukcji wirusów i bakterii na powierzchniach – przy użyciu technologii ActivePure® RCI.

Stopień redukcji drobnoustrojów na powierzchniach – przy użyciu technologii ActivePure® RCI
Podsumowanie wyników badań
Rodzaj drobnoustrojuStopień redukcji
Wirus ptasiej grypy A H5N8100,00%
Wirus świńskiej grypy A H1N1100,00%
Norowirus MNV100,00%
Wirus żółtaczki (HAV)100,00%
Clostridium difficlle endospory99,30%
Listeria moocytogenes94,65%
Escherichia coli95,18%
Salmonella enteritidis97,16%
Candida albicans96,84%
Aspergillus niger95,61%

Nowe zagrożenia mikrobiologiczne powstają szybciej
niż nowe antybiotyki do walki z nimi.

Według WHO w ciągu następnych 30 lat szczepy wielooporne
staną się częstszą przyczyną zgonów niż schorzenia onkologiczne
i będą powodować śmierć ponad 10 mln ludzi rocznie.

Skuteczność działania technologii

Redukcja drobnoustrojów z powierzchni i materiałów w szpitalach jest szczególnie ważna. Wybrane wyniki skuteczności działania technologii ActivePure® RCI na powierzchnie przedstawiają poniższe dane.

Stopień redukcji wirusów i bakterii na powierzchniach

w sposób aktywny – przy użyciu technologii ActivePure® RCI
O technologi ActivePure® RCI ukazały się ważne publikacje w uznanych czasopismach i publikacjach naukowych.Szczególnie polecamy:

Wyniki badań

CERTYFIKATY NASZYCH URZĄDZEŃ