ActivTek sp. z o.o.

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii fotokatalitycznej (RCI) zmniejszającej stężenie pyłów, amoniaku i ogólnej liczby drobnoustrojów w kurniku w celu wytworzenia produktu w postaci systemu wentylacyjnego RCI dla podniesienia dobrostanu drobiu w systemach chowu intensywnego.

Cel projektu:

Wyzwaniem technologicznym, jest zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacyjnego z jednostką RCI dla kurników o określonej kubaturze, określonej obsadzie zwierząt oraz rodzajem zastosowanego systemu chowu. Sposób zaprojektowania i przewidywane rozwiązania muszą uwzględniać dwa najważniejsze wymagania. Urządzenie powinno mieć charakter zwarty, modułowy i łatwy do przeskalowania, ze względu na możliwość jego implementacji do budynków inwentarskich o różnej kubaturze. W celu optymalizacji technologii dla zapewnienia najlepszych wskaźników środowiskowych, konieczne jest przeprowadzenie eksperymentów czynnikowych dla poszczególnych etapów tech. W szczególności wyzwaniem jest przeskalowanie rozwiązania z pomieszczeń konwencjonalnych o powierzchni pozwalającej na obsadę około 1000 szt. zwierząt na kurniki z obsadą 20000 szt.

W efekcie realizacji całego projektu, po zakończeniu badań zostanie zademonstrowana ostateczna forma technologii i będzie ona gotowa do zastosowania w przewidzianych dla niej warunkach.

Główne problemy badawcze: Zaprojektowanie i skonstruowanie systemu wentylacyjnego z wbudowaną technologią fotokatalityczną RCI spełniającego kryteria łatwej skalowalności, modernizacji i bezpieczeństwa użytkownika przy zachowaniu funkcji globalnej. Optymalizacja systemu wentylacyjnego z RCI w zakresie efektywności zmniejszenia stężenia amoniaku i zapylenia oraz liczby mikroorganizmów w pomieszczeniu.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 904 075.00 zł