Pandemia COVID-19

Technologia ActivePure® RCI skuteczna w redukcji wirusa SARS-CoV-2 z powietrza i powierzchni

 

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Technologia ActivePure® RCI
redukuje 99,9% wirusa SARS-CoV-2
z powietrza w 1 minutę

COVID-19 - Redukcja wirusa z powietrza i powierzchni

Badania przeprowadzone w niezależnych laboratoriach akredytowanych przez FDA - Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, wykazały bardzo wysoką skuteczność technologii ActivePure® RCI w redukcji wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19

w sposób aktywny – przy użyciu technologii ActivePure® RCI

Aktywne działanie technologii ActivePure® RCI

Technologia ActivePure® zmienia znany nam dotychczas sposób zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń.

Kiedy do pomieszczenia wchodzi osoba zakażona, emitowane przez nią drobnoustroje zostają zdezaktywowane w powietrzu nasyconym nanocząsteczkami ActivePure®, zanim dotrą do osób zdrowych. Dzięki technologii ActivePure® RCI, powietrze nasycone reaktywnymi utleniaczami o silnych właściwościach antybakteryjnych, antywirusowych i przeciwgrzybicznych, stanowi aktywną barierę chroniącą nas przed rozprzestrzenianiem się groźnych dla zdrowia patogenów. Szkodliwe patogeny są bowiem eliminowane przez cały czas 24/7, już u samego źródła ich powstawania.

Pandemia użwiadomiła nam, że dla zapewnienia bzpieczeństwa konieczne jest znalezienie prostych, łatwych do aplikacji i stosunkowo tanich metod zwalczania wirusa – szczególnie w powietrzu, które jest główną drogą jego transmisji.