Technologia
ActivePure® RCI

Najskuteczniejsza z obecnie dostępnych technologia dezynfekcji powietrza i powierzchni działająca bezpiecznie w obecności ludzi

NOWA JAKOŚĆ
POWIETRZA

Technologię ActivePure® RCI uznano
za najbardziej efektywną technologię
jaka kiedykolwiek została stworzona
do oczyszczania powietrza i powierzchni

Polityka ESG a technologia ActivePure RCI®

Kluczowy element wsparcia w strategii ESG

Strategia ESG stawia ogromne wyzwania, ale jednocześnie daje możliwości podejmowania praktycznych działań przez właścicieli nieruchomości komercyjnych, zmierzających do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.
Poniższe streszczenie zostało opracowane w celu wspierania standardów ESG na etapie projektowania oraz wyposażania budynków w urządzenia wykorzystujące aktywną technologię ActivePure® RCI.
Lp.Wskaźniki ESGWpływ oferty firmy ActivTek na sferę działań ESG
1Społeczna odpowiedzialność – dobrostan pracownikaTechnologia ActivePure® RCI zapewnienia zdrowe warunki pracy chroniąc ludzi przebywających w budynku przed groźnymi bakteriami, wirusami, grzybami, pleśniami oraz alergenami. W oczywisty sposób przekłada się to na ich dobrostan. Według Harvard Business Review pozytywnie wpływa to na efektywność pracowników i zdolność koncentracji.
2Społeczna odpowiedzialność – dobrostan pracownikaTechnologia ActivePure® RCI zapewnienia zdrowe warunki pracy chroniąc ludzi przed lotnymi związkami organicznymi np. formaldehyd. Dotyczy to w szczególności pracy w nowo przekazywanych budynkach biurowych, gdzie zastosowano materiały wykończeniowe np. farby, wykładziny, meble, itp.
3Społeczna odpowiedzialność – dobrostan pracownikaTechnologia ActivePure® RCI pozytywnie wpływa na obniżenie ekspozycji na pyły PM 2,5 i PM10 wytrącając je z powietrza oraz zapobiega ich ponownemu wzbijaniu.
4Środowisko – odpowiedzialność i dbałość o środowiskoActivePure® RCI to technologia, która zapewnia najwyższy standard dbałości o IAQ /jakość powietrza/ bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. To, co wyróżnia technologię ActivePure® RCI na tle wszystkich innych, to możliwość jednoczesnego oczyszczania powietrza i powierzchni w obecności ludzi, zwierząt i roślin.
5Środowisko – odpowiedzialność i dbałość o środowiskoTechnologia ActivePure® RCI zapewnia 24-godzinną czystość mikrobiologiczną kanałów wentylacyjnych, co eliminuje konieczność czyszczenia chemicznego, które nie jest neutralne dla ludzi i środowiska naturalnego.
6Środowisko – zużycie energiiŁącząc działanie filtrów mechanicznych (np. HEPA) z technologią aktywnej dezynfekcji ActivePure® RCI uzyskiwany jest efekt synergii. Otwiera to możliwości do stosowania mniej rygorystycznych wymogów w zakresie klasy efektywności filtrów. A to z kolei obniża obciążenia wymagane od central wentylacyjnych, a w efekcie ilość energii zużywanej przez układy wentylacyjnej.