Porównanie technologii Activtek do innych metod zwalczających SARS-CoV-2

WHO informuje, że obecnie ponad 5 milionów osób zostało dotkniętych przez nową odmianę koronawirusa. Activtek wychodzi naprzeciw normom i standardom poszukiwanym obecnie przez wiele branż – hotele oraz inne obiekty użyteczności publicznej w tym trudnym momencie potrzebują odpowiedniego zabezpieczenia. Technologia RCI ActivePure® w przeciwieństwie do wielu innych metod likwidacji zagrożeń mikrobiologicznych jest w stanie wyeliminować wirusy z powietrza i powierzchni płaskich.

Technologia RCI ActivePure® posiada popartą dokumentami skuteczność zwalczania koronawirusa. Zrealizowane przez FDA (Amerykańską Agencję Żywności i Leków) badania wskazują, że technologia RCI ActivePure® neutralizuje aż 99,99% wirusów RNA w zaledwie 15 minut. Badaniom został poddany wirus MS2 – reprezentacyjny dla wirusów o tej budowie, do których przynależy Koronawirus SARS-CoV-2. Nie istnieją natomiast badania potwierdzające w jednoznaczny sposób kwestię efektywnego eliminowania wirusa SARS-CoV-2 przy użyciu innych technologii oczyszczania powietrza – ozonowanie, systemy chemiczne czy lampy UVC.

Przewagą systemów Activtek z technologią RCI ActivePure® jest przystosowanie do nieustającej pracy. W przeciwieństwie do innych metod pozwala na obecność ludzi w czasie procesu oczyszczania. Umożliwia to zabezpieczenie mikrobiologiczne całych budynków. Ozonowanie również posiada działanie biobójcze i utleniające, jednak tylko w wysokich stężeniach w których wywołuje negatywne skutki uboczne. Poprzez swoje właściwości utleniające przyczynia się do podrażnienia spojówek i błon śluzowych dróg oddechowych. W zakresie stężeń, w których ozon nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi nie posiada działania biobójczego.

Urządzenia Activtek poprzez swoje nieprzerwane działanie gwarantują sprawne oczyszczanie powietrza w całej jego objętości. Unieszkodliwiają dotychczasowe oraz nowo powstałe zagrożenia mikrobiologiczne, redukują ilość zagrożeń wprowadzanych z zewnątrz – chronią ludzi znajdujących się w obiekcie. Lampy UVC z kolei działają tylko miejscowo. Ozon również nie zapewnia ochrony przed ponownym wprowadzeniem do pomieszczenia wirusów SARS-CoV-2. Potencjalnym zagrożeniem jest więc każda osoba wchodząca lub znajdująca się w obiekcie. W pomieszczeniach w których jest przeprowadzany proces ozonowania nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta, konieczne jest usunięcie z niego także roślin. Po zakończeniu dezynfekcji należy przewietrzyć obiekt przez co najmniej 15 do 30 minut. Nieodpowiednie jest wchodzenie do pomieszczenia wcześniej niż po upływie 4 godzin od zakończenia procesu. Przed kolejnym wykorzystaniem ozonowanego miejsca należy wykonać pomiar stężenia ozonu

Efekt ozonowania jest krótkotrwały. W związku z tym proces należy przeprowadzać regularne. Zwiększa to nakłady na utrzymanie budynku oraz zakłóca funkcjonowanie obiektu. W porównaniu do ozonowania technologia RCI ActivePure® jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym. Charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz dużymi możliwościami w zakresie montażu bez ingerencji w instalacje budynku.

Urządzenia Activtek są zgodne z europejskimi normami. Posiadają atest PZH oraz CE. Ich skuteczność potwierdzają liczne badania, publikacje naukowe oraz bogata lista referencji z wykonanych realizacji. Więcej informacji w zakresie doboru urządzeń znajduje się w zakładce kontakt.

Przeczytaj również inne nasze Aktualności