Akcja na rzecz poprawy jakości powietrza w polskich placówkach oświatowych

Jak wskazuje raport projektu SINPHONIE oraz przeprowadzane w ostatnich latach badania m.in. Politechniki Lubelskiej, standard powietrza w polskich placówkach oświatowych jest niepokojąco niski. W przedszkolach i szkołach gromadzą się wirusy, bakterie, niebezpieczny formaldehyd, benzen, dwutlenek azotu i drobne pyły. Zanieczyszczenia te negatywnie wpływają na rozwój i zdrowie dzieci, wywołują choroby i reakcje uczuleniowe, obniżają zdolności poznawcze, pogarszają samopoczucie. Częste choroby maluchów to z kolei powszechny problem rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli.

W odpowiedzi ActivTek zainicjował akcję, której celem jest poprawa jakości powietrza w polskich przedszkolach i placówkach szkolnych.

Jej efektami są między innymi 70% zmniejszenie zachorowalności wśród dzieci z placówek uczestniczących w akcji, przystosowanie szkół, przedszkoli i żłobków do potrzeb dzieci z alergiami wziewnymi, spopularyzowanie wiedzy na temat jakości powietrza w budynkach szkolnych i przedszkolnych oraz podniesienie jego standardu.

Placówki oświatowe biorące udział w akcji otrzymują certyfikat „Placówki Przyjaznej Zdrowiu Dzieci”.

Zaproś nas do placówki na spotkanie z Wami.

Skontaktuj się z nami już dziś.

Przeczytaj również inne nasze Aktualności