Certyfikacja LEED

Urządzenia ActivTek otrzymały „Zieloną Kartę Produktu”, stając się tym samym wsparciem dla certyfikacji LEED


Certyfikacja LEED

Urządzenia ActivTek otrzymały „Zieloną Kartę Produktu”, stając się tym samym wsparciem dla certyfikacji LEED


Produkty ActivTek przyjazne oraz bezpieczne dla środowiska wspierają rozwój koncepcji eko-budownictwa na całym świecie, przyczyniając się do uzyskania punktów w certyfikacji LEED w zakresie określonym w Zielonej Karcie Produktu (Green Product Card).

„Zielone Budynki”


W naszym społeczeństwie można zauważyć wzrost świadomości ekologicznej. Przejawia się on intensywnym rozwojem koncepcji eko-budowania. Eko-budownictwo oparte jest na rozwiązaniach, które są ekologiczne i w jak najmniejszym stopniu negatywnie ingerują w środowisko naturalne.

Koncepcje ,,zielonych budynków” cieszą się wysoką popularnością w krajach wysokorozwiniętych, a w tym również w Polsce. Coraz większa świadomość ekologiczna stwarza wśród projektantów, producentów materiałów budowlanych potrzebę tworzenia urządzeń, produktów czy usług ekologicznych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Zielone budynki doskonale dostosowane są do koncepcji zrównoważonego rozwoju, łącząc potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną środowiska naturalnego.

Technologia oraz systemy ActivTek wpisują się w idee eko-budownictwa, oczyszczając powietrze w sposób oparty na aktywnych procesach naturalnie zachodzących w przyrodzie, stanowią rozwiązanie ekologiczne, bezpieczne dla ludzi i energooszczędne.

Certyfikacja LEED


System LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) został stworzony w 1998 roku przez organizację U.S. Green Building Council propagującą ideę „Zielonych Budynków”. U.S. Green Building Council jako organizacja o charakterze międzynarodowym zrzesza m.in. firmy, uczelnie wyższe oraz jednostki rządowe zainteresowane podejmowaniem działań w kierunku promowania i tworzenia idei zrównoważonego budownictwa.

Klasyfikacja LEED jest punktowym systemem oceny obiektów biurowych, mieszkalnych, a także budynków użyteczności publicznej w zakresie spełnienia wymogów budownictwa zrównoważonego.

Budynki oceniane są przez grupę niezależnych ekspertów biorących pod uwagę m.in. następujące wskaźniki:
 • poprawę jakości mikroklimatu wewnątrz budynku,
 • wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku,
 • efektywność energetyczną,
 • racjonalne wykorzystanie zasobów,
 • lokalizację budynku,
 • oszczędność wody,
 • redukcję emisji CO2, itp.
Na podstawie zdobytych punktów we wszystkich kategoriach, przyznawany jest jeden z czterech certyfikatów LEED: Certified – 40-49 pkt., Silver (Srebrny )– 50-59 pkt., Gold (Złoty )– 60 – 79 pkt., Platinum (Platynowy) 80 i wyżej.

Znak LEED to globalnie rozpoznawalny i miarodajny dowód na to, iż obiekt budowlany jest przyjazny dla środowiska naturalnego oraz jego użytkowników.

ActivTek Sp. z o.o. jako dystrybutor technologii do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, jest członkiem stowarzyszenia PLGBC (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) od 2011 roku, w którym to otrzymał nagrodę “GREEN” PRODUCT OF THE YEAR – „Zielony Produkt Roku”. Jako aktywny członek stowarzyszenia, ActivTek wspiera wyłącznie rozwiązania budowlane, które całkowicie wpisują się w ideę rozwoju zrównoważonego.

Technologia ActivTek zastosowana w ,,zielonym budownictwie”, zapewnia znaczącą poprawę jakości klimatu wewnątrz budynku, eliminacji zarodników szkodliwych grzybów, pleśni drobnoustrojów oraz zanieczyszczeń. Jest to jednym z kryteriów jakie spełnić muszą obiekty, które ubiegają się o certyfikat LEED.
Produkty ActivTek przyjazne oraz bezpieczne dla środowiska wspierają rozwój koncepcji eko-budownictwa na całym świecie, przyczyniając się do uzyskania punktów w certyfikacji LEED w zakresie określonym w Zielonej Karcie Produktu (Green Product Card).

„Zielone Budynki”


W naszym społeczeństwie można zauważyć wzrost świadomości ekologicznej. Przejawia się on intensywnym rozwojem koncepcji eko-budowania. Eko-budownictwo oparte jest na rozwiązaniach, które są ekologiczne i w jak najmniejszym stopniu negatywnie ingerują w środowisko naturalne.

Koncepcje ,,zielonych budynków” cieszą się wysoką popularnością w krajach wysokorozwiniętych, a w tym również w Polsce. Coraz większa świadomość ekologiczna stwarza wśród projektantów, producentów materiałów budowlanych potrzebę tworzenia urządzeń, produktów czy usług ekologicznych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Zielone budynki doskonale dostosowane są do koncepcji zrównoważonego rozwoju, łącząc potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną środowiska naturalnego.

Technologia oraz systemy ActivTek wpisują się w idee eko-budownictwa, oczyszczając powietrze w sposób oparty na aktywnych procesach naturalnie zachodzących w przyrodzie, stanowią rozwiązanie ekologiczne, bezpieczne dla ludzi i energooszczędne.

Certyfikacja LEED


System LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) został stworzony w 1998 roku przez organizację U.S. Green Building Council propagującą ideę „Zielonych Budynków”. U.S. Green Building Council jako organizacja o charakterze międzynarodowym zrzesza m.in. firmy, uczelnie wyższe oraz jednostki rządowe zainteresowane podejmowaniem działań w kierunku promowania i tworzenia idei zrównoważonego budownictwa.

Klasyfikacja LEED jest punktowym systemem oceny obiektów biurowych, mieszkalnych, a także budynków użyteczności publicznej w zakresie spełnienia wymogów budownictwa zrównoważonego.

Budynki oceniane są przez grupę niezależnych ekspertów biorących pod uwagę m.in. następujące wskaźniki:
 • poprawę jakości mikroklimatu wewnątrz budynku,
 • wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku,
 • efektywność energetyczną,
 • racjonalne wykorzystanie zasobów,
 • lokalizację budynku,
 • oszczędność wody,
 • redukcję emisji CO2, itp.
Na podstawie zdobytych punktów we wszystkich kategoriach, przyznawany jest jeden z czterech certyfikatów LEED: Certified – 40-49 pkt., Silver (Srebrny )– 50-59 pkt., Gold (Złoty )– 60 – 79 pkt., Platinum (Platynowy) 80 i wyżej.

Znak LEED to globalnie rozpoznawalny i miarodajny dowód na to, iż obiekt budowlany jest przyjazny dla środowiska naturalnego oraz jego użytkowników.

ActivTek Sp. z o.o. jako dystrybutor technologii do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, jest członkiem stowarzyszenia PLGBC (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) od 2011 roku, w którym to otrzymał nagrodę “GREEN” PRODUCT OF THE YEAR – „Zielony Produkt Roku”. Jako aktywny członek stowarzyszenia, ActivTek wspiera wyłącznie rozwiązania budowlane, które całkowicie wpisują się w ideę rozwoju zrównoważonego.

Technologia ActivTek zastosowana w ,,zielonym budownictwie”, zapewnia znaczącą poprawę jakości klimatu wewnątrz budynku, eliminacji zarodników szkodliwych grzybów, pleśni drobnoustrojów oraz zanieczyszczeń. Jest to jednym z kryteriów jakie spełnić muszą obiekty, które ubiegają się o certyfikat LEED.