Dom

Popraw komfort swojego życia, zawsze oddychaj czystym powietrzem

Jakość powietrza wewnątrz domu wpływa na odczuwanie komfortu i zdrowie jego mieszkańców. Aby zapewnić odpowiednią wymianę powietrza domy coraz częściej wyposażane są w instalację wentylacji mechanicznej lub w systemy z odzyskiem ciepła- rekuperacja. System wentylacyjny nie zapewnia jednak wysokiej jakości powietrza, ponieważ w trakcie eksploatacji każdy element ulega zabrudzeniu. Zanieczyszczone filtry, kanały wentylacyjne oraz warunki temperaturowo–wilgotnościowe wewnątrz instalacji stwarzają bardzo dobre środowisko do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Wśród mikroorganizmów dostających się do pomieszczeń wraz z napływającym powietrzem występują toksyczne grzyby, zarodniki pleśni, bakterie, wirusy oraz alergeny, wpływające niekorzystnie na zdrowie przebywających w nim osób.

Dom

Popraw komfort swojego życia, zawsze oddychaj czystym powietrzem

Jakość powietrza wewnątrz domu wpływa na odczuwanie komfortu i zdrowie jego mieszkańców. Aby zapewnić odpowiednią wymianę powietrza domy coraz częściej wyposażane są w instalację wentylacji mechanicznej lub w systemy z odzyskiem ciepła- rekuperacja. System wentylacyjny nie zapewnia jednak wysokiej jakości powietrza, ponieważ w trakcie eksploatacji każdy element ulega zabrudzeniu. Zanieczyszczone filtry, kanały wentylacyjne oraz warunki temperaturowo–wilgotnościowe wewnątrz instalacji stwarzają bardzo dobre środowisko do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Wśród mikroorganizmów dostających się do pomieszczeń wraz z napływającym powietrzem występują toksyczne grzyby, zarodniki pleśni, bakterie, wirusy oraz alergeny, wpływające niekorzystnie na zdrowie przebywających w nim osób.
Urządzenia ActivTek przeznaczone są do montażu w systemach wentylacji mechanicznej.

Korzyści wynikające ze stosowania urządzeń:

 • natychmiastowa poprawa jakości powietrza;
 • eliminacja szkodliwych grzybów i pleśni;
 • eliminacja: bakterii, wirusów, alergenów i roztoczy;
 • usuwanie nieprzyjemnych zapachów, w tym dymu nikotynowego;
 • wytrącanie z powietrza kurzu oraz pyłków;
 • utrzymanie kanałów wentylacyjnych w czystości mikrobiologicznej, co powoduje znaczne obniżenie kosztów związanych z eksploatacją instalacji kanałów;
 • polepszenie samopoczucia oraz znaczne obniżenie objawów alergicznych;
 • eliminacja Syndromu Chorego Budynku.

 • Zastosowanie:

  • domy,
  • mieszkania.
var feed=document.querySelectorAll("body"); feed[0].outerHTML = feed[0].outerHTML.replaceAll("feed/", "");