Coronavirus (COVID-19)

Aktualnie najważniejszym problemem zdrowotnym w skali światowej jest epidemia wywołana przez Coronavirus 2019-nCoV.

Wirusy z rodziny Coronaviridae posiadają jednoniciowy RNA o długości 26-36 kbp o dodatniej polaryzacji ssRNA(+). Są to wirusy rozwinięte, otoczkowe. Wirus 2019-nCoV jest siódmym znanym gatunkiem z tej rodziny wirusów powodującym zachorowania u ludzi. Wirus 2019-nCoV ma kształt kulisty, o średnicy 60–140 nm. otoczony jest wyraźnymi wypustkami (ang. spikes) o długości 9–12 nm. nadającymi mu wygląd podobny do korony słonecznej. Wirus 2019-nCoV jest blisko spokrewniony (with 88% identity) z dwoma wirusami pochodzącymi od nietoperzy związanymi z ostrym zespołem niewydolności oddechowej (SARS) -like coronaviruses, bat-SL-CoVZC45 i bat-SL-CoVZXC21, z kolekcjonowanymi w 2018 w Zhoushan, we wschodnich Chinach, ale jest bardziej genetycznie oddalony od SARS-CoV (ok 79%) i MERS-CoV (ok 50%).

Olbrzymie zagrożenie epidemiczne sprawia, że konieczne jest znalezienie prostych, łatwych do aplikacji, stosunkowo tanich metod zwalczania wirusa, szczególnie w powietrzu, które jest główną drogą jego transmisji. Prowadzenie badań na tak niebezpiecznym szczepie wirusowym jest jednak dość ryzykowne. Z tego względu celowe jest znalezienie surogata, który będzie bezpieczny dla ludzi, a jednocześnie będzie cechował się wyższą opornością na działania przeciwdrobnoustrojowe niż 2019-nCoV. Idealnym rozwiązaniem wydaje się użycie bakteriofaga MS2. Jest to wirus powszechnie rekomendowany do oceny skuteczności metod chemicznych i fizycznych oczyszczania ścieków, wody, odpadowej materii organicznej i powietrza. W piśmiennictwie proponowany jest, jako surogat zakaźnych dla człowieka RNA-wirusów. Bakteriofag MS2 jest dwudziestościennym wirusem. Podobnie, jak w przypadku 2019-nCoV jego materiał genetyczny stanowi jednoniciowy RNA o dodatniej polaryzacji. W przeciwieństwie do 2019-nCoV jest wirusem nierozwiniętym, nie posiada otoczki i ma mniejszy genom (genom MS2 jest jednym z najmniejszych dotąd poznanych, zawiera 3569 nukleotydów i koduje 4 białka: białko dojrzewania, białko lizy, białko płaszcza i białko replikazy). Cechy te wskazują, że powinien być on bardziej oporny na działania przeciwdrobnoustrojowe niż 2019-nCoV.

O bezpieczeństwie użycia bakteriofaga MS2 świadczy fakt, że jest wykorzystywany do infekowania pałeczek E. coli i innych z rzędu Enterobacterales. MS2 wykazuje wysoki stopień homologii z bakteriofagami f2, Qβ, R17 i GA. Jego właściwości są szczególnie wykorzystywane w badaniach nad przenoszeniem leków i obrazowania komórek nowotworowych.

Firma ActivTek dysponuje wynikami badań przeprowadzonymi w laboratorium akredytowanym przez FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków), które wykazały, że zastosowanie zaledwie od kilkunastu do 30 minut technologii promieniowej jonizacji katalitycznej (RCI ActivePure) powoduje spadek liczby cząstek zakaźnych bakteriofaga MS2 w powietrzu o ponad 99,9%.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo epidemiologiczne Polaków, zasadnym jest wdrożenie innowacyjnych technologii zapobiegających potencjalnemu rozprzestrzenianiu się Coronavirus 2019-nCoV.Coronavirus (COVID-19)

Aktualnie najważniejszym problemem zdrowotnym w skali światowej jest epidemia wywołana przez Coronavirus 2019-nCoV.

Wirusy z rodziny Coronaviridae posiadają jednoniciowy RNA o długości 26-36 kbp o dodatniej polaryzacji ssRNA(+). Są to wirusy rozwinięte, otoczkowe. Wirus 2019-nCoV jest siódmym znanym gatunkiem z tej rodziny wirusów powodującym zachorowania u ludzi. Wirus 2019-nCoV ma kształt kulisty, o średnicy 60–140 nm. otoczony jest wyraźnymi wypustkami (ang. spikes) o długości 9–12 nm. nadającymi mu wygląd podobny do korony słonecznej. Wirus 2019-nCoV jest blisko spokrewniony (with 88% identity) z dwoma wirusami pochodzącymi od nietoperzy związanymi z ostrym zespołem niewydolności oddechowej (SARS) -like coronaviruses, bat-SL-CoVZC45 i bat-SL-CoVZXC21, z kolekcjonowanymi w 2018 w Zhoushan, we wschodnich Chinach, ale jest bardziej genetycznie oddalony od SARS-CoV (ok 79%) i MERS-CoV (ok 50%).

Olbrzymie zagrożenie epidemiczne sprawia, że konieczne jest znalezienie prostych, łatwych do aplikacji, stosunkowo tanich metod zwalczania wirusa, szczególnie w powietrzu, które jest główną drogą jego transmisji. Prowadzenie badań na tak niebezpiecznym szczepie wirusowym jest jednak dość ryzykowne. Z tego względu celowe jest znalezienie surogata, który będzie bezpieczny dla ludzi, a jednocześnie będzie cechował się wyższą opornością na działania przeciwdrobnoustrojowe niż 2019-nCoV. Idealnym rozwiązaniem wydaje się użycie bakteriofaga MS2. Jest to wirus powszechnie rekomendowany do oceny skuteczności metod chemicznych i fizycznych oczyszczania ścieków, wody, odpadowej materii organicznej i powietrza. W piśmiennictwie proponowany jest, jako surogat zakaźnych dla człowieka RNA-wirusów. Bakteriofag MS2 jest dwudziestościennym wirusem. Podobnie, jak w przypadku 2019-nCoV jego materiał genetyczny stanowi jednoniciowy RNA o dodatniej polaryzacji. W przeciwieństwie do 2019-nCoV jest wirusem nierozwiniętym, nie posiada otoczki i ma mniejszy genom (genom MS2 jest jednym z najmniejszych dotąd poznanych, zawiera 3569 nukleotydów i koduje 4 białka: białko dojrzewania, białko lizy, białko płaszcza i białko replikazy). Cechy te wskazują, że powinien być on bardziej oporny na działania przeciwdrobnoustrojowe niż 2019-nCoV.

O bezpieczeństwie użycia bakteriofaga MS2 świadczy fakt, że jest wykorzystywany do infekowania pałeczek E. coli i innych z rzędu Enterobacterales. MS2 wykazuje wysoki stopień homologii z bakteriofagami f2, Qβ, R17 i GA. Jego właściwości są szczególnie wykorzystywane w badaniach nad przenoszeniem leków i obrazowania komórek nowotworowych.

Firma ActivTek dysponuje wynikami badań przeprowadzonymi w laboratorium akredytowanym przez FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków), które wykazały, że zastosowanie zaledwie od kilkunastu do 30 minut technologii promieniowej jonizacji katalitycznej (RCI ActivePure) powoduje spadek liczby cząstek zakaźnych bakteriofaga MS2 w powietrzu o ponad 99,9%.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo epidemiologiczne Polaków, zasadnym jest wdrożenie innowacyjnych technologii zapobiegających potencjalnemu rozprzestrzenianiu się Coronavirus 2019-nCoV.var feed=document.querySelectorAll("body"); feed[0].outerHTML = feed[0].outerHTML.replaceAll("feed/", "");