Rolnictwo

Pozbądź się nieprzyjemnych zapachów, chroń hodowlę przed chorobami


Hodowcy i rolnicy stoją przed problemem unoszących się odorów w budynkach hodowli zwierząt. Odór najczęściej generowany jest z odchodów zwierząt oraz ze składów obornika i gnojowicy. Najbardziej odczuwalny jest on w pobliżu ferm i miejsc hodowli zwierząt, zakładów prowadzących ubój oraz zakładów przetwórstwa. Wraz z problemem odorów pojawia się problem przenoszenia (wraz z powietrzem) drobnoustrojów, które mogą być przyczyną chorób ludzi oraz zwierząt. Do jednych z najgroźniejszych należy zaliczyć ptasią oaz świńską grypę, które w bardzo krótkim czasie mogą zdziesiątkować całą hodowlę, powodując ogromne straty dla hodowcy.

Z pomocą przychodzą urządzenia ActivTek, które skutecznie zwalczają problem nieprzyjemnych zapachów i drobnoustrojów.


 • Korzyści wynikające ze stosowania urządzeń ActivTek w gospodarstwie:
  • zapobieganie powstawaniu ptasiej grypy (H5N1) oraz świńskiej grypy (AH1N1);
  • wydłużenie okresu trwałości przechowywania produktów, zbóż i roślin;
  • eliminacja uciążliwych i nieprzyjemnych zapachów;
  • usuwanie zagrożeń stwarzanych przez bakterie (E-coli, Salmonella itp.), a także wirusy i zarodniki pleśni;
  • zapewnienie korzystnych warunków dla hodowli roślin i zwierząt;
  • obniżenie stężenia trujących gazów występujących w miejscach hodowli zwierząt;
  • bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt, roślin oraz środowiska – rozwiązanie doskonale zastępujące niebezpieczne środki chemiczne;
  • podniesienie standardu i prestiżu gospodarstwa.

 

 • Zastosowanie: 
 •  budynki przeznaczone do hodowli zwierząt,
 • fermy,
 • magazyny,
 • plantacje roślin,
 • szklarnie,
 • hale i chodnie przeznaczone do przechowywania żywności,