Dom

Popraw komfort swojego życia, zawsze oddychaj czystym powietrzem


Jakość powietrza wewnątrz domu wpływa na odczuwanie komfortu i zdrowie jego mieszkańców. Aby zapewnić odpowiednią wymianę powietrza domy coraz częściej wyposażane są w instalację wentylacji mechanicznej lub w systemy z  odzyskiem ciepła- rekuperacja.

System wentylacyjny nie zapewnia jednak wysokiej jakości powietrza, ponieważ w trakcie eksploatacji każdy element ulega zabrudzeniu. Zanieczyszczone filtry, kanały wentylacyjne oraz warunki temperaturowo–wilgotnościowe wewnątrz instalacji stwarzają bardzo dobre środowisko do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Wśród mikroorganizmów dostających się do pomieszczeń wraz z napływającym powietrzem występują toksyczne grzyby, zarodniki pleśni, bakterie, wirusy oraz alergeny, wpływające niekorzystnie na zdrowie przebywających w nim osób.


Urządzenia ActivTek przeznaczone są do montażu w systemach wentylacji mechanicznej.

Korzyści wynikające ze stosowania urządzeń:

  • natychmiastowa poprawa jakości powietrza;
  • eliminacja szkodliwych grzybów i pleśni;
  • eliminacja: bakterii, wirusów, alergenów i roztoczy;
  • usuwanie nieprzyjemnych zapachów, w tym dymu nikotynowego;
  • wytrącanie z powietrza kurzu oraz pyłków;
  • utrzymanie kanałów wentylacyjnych w czystości mikrobiologicznej, co powoduje znaczne obniżenie kosztów związanych z eksploatacją instalacji kanałów;
  • polepszenie samopoczucia oraz znaczne obniżenie objawów alergicznych;
  • eliminacja Syndromu Chorego Budynku.

Zastosowanie:

  • domy,
  • mieszkania.