Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Akcja na rzecz poprawy jakości powietrza w polskich placówkach oświatowych

Jak wskazuje raport projektu SINPHONIE oraz przeprowadzane w ostatnich latach badania m.in. Politechniki Lubelskiej, standard powietrza w polskich placówkach oświatowych jest niepokojąco niski. W przedszkolach i szkołach gromadzą się wirusy, bakterie, niebezpieczny formaldehyd, benzen, dwutlenek azotu i drobne pyły. Zanieczyszczenia te negatywnie wpływają na rozwój i zdrowie dzieci, wywołują choroby i reakcje uczuleniowe, obniżają zdolności poznawcze, pogarszają samopoczucie. Częste choroby maluchów to z kolei powszechny problem rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli.

W odpowiedzi ActivTek zainicjował akcję, której celem jest poprawa jakości powietrza w polskich przedszkolach i placówkach szkolnych.

Jej efektami są  między innymi 70% zmniejszenie zachorowalności wśród dzieci z placówek uczestniczących w akcji, przystosowanie szkół, przedszkoli i żłobków do potrzeb dzieci z alergiami wziewnymi, spopularyzowanie wiedzy na temat jakości powietrza w budynkach szkolnych i przedszkolnych oraz podniesienie jego standardu.

Placówki oświatowe biorące udział w akcji otrzymują certyfikat „Placówki Przyjaznej Zdrowiu Dzieci”.

Zaproś nas do placówki na spotkanie z Wami.

Skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt


Sezon alergiczny – jak ochronić się w domu?

Dla ponad 12 mln Polaków wiosna i lato są najtrudniejszym okresem w roku. Katar, łzawienie oczu, kaszel to najbardziej uciążliwe objawy alergii wpływające na obniżenie samopoczucia, zły sen oraz mniejszą wydajność. Alergik narażony jest na działanie wielu czynników zewnętrznych w szczególności pyłków traw i drzew. Podczas codziennych czynności, takich jak suszenie prania na świeżym powietrzu czy wietrzenie mieszkania, do pomieszczeń dostają się alergeny co wzmacnia złe samopoczucie. Objawy alergiczne często nasilają się nocą, spowodowane jest to roztoczami znajdującymi się w największej ilości w pościeli, łóżkach, a także w dywanach czy wykładzinach.  Problem jest o tyle poważny, że dotyczy głównie dzieci!

Warto zadbać o siebie i swoich bliskich, by móc w pełni cieszyć się najpiękniejszymi miesiącami w roku.

Zachęcamy do kontaktu aby przekonać się w jak prosty sposób zapewnić komfort w domowym zaciszu zwłaszcza alergikom.

Kontakt


„Syndrom Chorego Budynku” – problemem XXI wieku

W środowisku domowym – w mieszkaniu, pracy, w budynkach zamkniętych spędzamy ponad 80% swojego życia. Nietrudno więc zrozumieć, że warunki wewnątrz pomieszczeń zamkniętych bardzo często mają większy wpływ na kondycję ludzkiego organizmu niż środowisko zewnętrzne. Zauważono, że wiele osób odczuwa swoistego rodzaju dolegliwości, które intensyfikują się podczas przebywania w domu, biurze lub innym zamkniętym pomieszczeniu. Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła listę tych dolegliwości i problem zaczęła opisywać jako „Syndrom Chorego Budynku”. Dotychczasowa wiedza na temat SBS (Sick Building Syndrome) pozwala wyodrębnić najczęstsze przyczyny problemów zdrowotnych osób, użytkujących „chore budynki”. Są to:  czynniki biologiczne (grzyby, pleśnie i drobnoustroje), emisja szkodliwych substancji,  zjawiska radiacyjne, ograniczona wymiana powietrza wewnętrznego oraz zagrożenia wynikające ze stylu życia użytkowników.

Syndrom Chorego Budynku w biurowcach


Czyszczenie wentylacji

Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne mają na celu zapewnienie czystego, wolnego od czynników chorobotwórczych powietrza oraz stworzenie mikroklimatu sprzyjającego komfortowi przebywających w pomieszczeniu osób. Ciepło i wilgoć w kanałach wentylacyjnych stwarzają idealne warunki do rozwoju toksycznych grzybów, pleśni czy namnażania bakterii i wirusów. Utrzymanie systemu wentylacji w czystości mikrobiologicznej jest jedyną metodą aby nie wdychać szkodliwych zagrożeń nawiewanych z powietrzem. Obecnie nie ma konieczności używania niebezpiecznych detergentów czy wynajmowania zewnętrznej firmy ponieważ w swojej ofercie posiadamy urządzenia kanałowe, które zapewnią wolne od zanieczyszczeń powietrze, a ponadto utrzymają kanały wentylacyjne w pełnej czystości mikrobiologicznej.

Urządzenia kanałowe INDUCT

Aktualności